Praktijk voor

Beeldende therapie,

supervisie en coaching

Creëer ruimte voor jezelf, in jezelf 

gallery/Knipsel

Beeldende therapie *:

Deze ervaringsgerichte therapie biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in jezelf. Je werkt met materiaal en geeft hiermee vorm aan je gevoelens, belevingen en ervaringen. Het proces van het maken vertelt iets over jezelf: Wie ben je in hoe je werkt, in wat je maakt. Wat herken je van jezelf, welke nieuwe ervaringen doe je op en welke nieuwe ervaringen wil je uitproberen. Wat is je kracht, waar wil je in groeien.

Beeldend werken kan je helpen om gevoelens van binnen naar buiten te brengen; het kan je helpen je verhaal te vertellen. Het biedt de mogelijkheid jezelf te leren kennen, in wie je bent, in wat je wilt, in waar je aandacht voor mag hebben. Ik help je als beeldend therapeut op weg, zorg voor een veilige omgeving, stuur bij, ben getuige en help je te verwoorden.

Voor:

Volwassenen van 18 tot 80 jaar, die:

  • moeite ervaren in contacten met anderen

  • zich overbelast voelen

  • moeite hebben met het waarnemen of aangeven van grenzen

  • verlieservaringen te verwerken hebben

  • gevolgen ondervinden van opgelopen trauma

  • vastzitten in patronen die zich in allerlei situaties herhalen

Traject *:

We beginnen met een kennismaking waarin verwachtingen en mogelijkheden benoemd en afgestemd worden. 

Daarna volgt een intake waarin ik een beeldend aanbod doe. We stellen een behandelcontract op met daarin de doelen, het aantal afspraken en het evaluatiemoment. 

In het evaluatiemoment blikken we terug op het proces, evalueren we de doelen en maken we afspraken over de afronding of een eventuele verlenging van de therapie.

*De Beeldende therapie praktijk is op dit moment vooral gericht op kort tot middellang lopende trajecten, een langerdurend traject van meer dan twee jaar kan ik voorlopig niet meer bieden, daarvoor verwijs ik naar collega's.